System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)TECLIT Hanger

Produkt

ROCKWOOL TECLIT Hangers distansrörskål är framtagen för att minimera kyla och värme förluster i rör. Distansrörskålen är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull. Systemet består av två delar, rörskål och klammer. Rörskålen tål höga påfrestningar inifrån och utifrån och är belagd med armerad aluminium folie som har ett överlapp med en självhäftande tejp för enkel installation. Klammern finns i två varianter beroende på storlek. Storlekarna ≥ 180 mm levereras med en snabblås funktion för enklare installation och på övriga storlekar ersätts lås funktionen med en skruv.

Användningsområde

TECLIT Hangers kan installeras både för varma och kalla rörupphängningar horisontellt och vertikalt. Distansrörskålen finns i ett stort utbud dimensioner som passar de flesta rördimensionerna och kan med fördel installeras med våra produkter Rörskål 800 och Universalrörskål . Distansrörskålen har en effektiv isoleringsförmåga och minimerar onödiga energiförluster och ger en hållbar installation i både offentliga och privata byggnader. Klammer och rörskålen levereras tillsammans. Kombinera TECLIT Hangers med TECLIT Alutape, en stark och självhäftande aluminiumtejp som används för att täta skarven mellan rörisoleringen för en enhetlig finish.

 
Tekniska egenskaper
EgenskapVärdeGodkännanden
Max. 
användningstemperatur
0-250 °C. Högsta användningstemperatur, ullsidan 250 °C, Alufoli 80 °C
Smältpunkt >1.000°C
Max service temperatur 250°C.  EN 14706
Specifik värmekapacitet 0,84 kJ/(kgK)
Vattenabsorption Kort tid ≤ 1 kg/m² EN 13472

 

 

Lösa enheter

 TypRördiameter mmIsolertjocklek mmArt. nr.
 TECLIT Hanger1520238983
 TECLIT Hanger1540255576
 TECLIT Hanger1820238986
 TECLIT Hanger1840255577
 TECLIT Hanger2220238988
 TECLIT Hanger2240255258
 TECLIT Hanger2820238989
 TECLIT Hanger2830238990
 TECLIT Hanger2840255277
 TECLIT Hanger3520238991
 TECLIT Hanger3530238992
 TECLIT Hanger3540255301
 TECLIT Hanger4220238993
 TECLIT Hanger4240238995
 TECLIT Hanger4250255314
 TECLIT Hanger4820238996
 TECLIT Hanger4850238998
 TECLIT Hanger5420238999
 TECLIT Hanger5430255161
 TECLIT Hanger5450239000
 TECLIT Hanger5460239001
 TECLIT Hanger6030255205
 TECLIT Hanger6060239526
 TECLIT Hanger7030239007
 TECLIT Hanger7630239009
 TECLIT Hanger7660255321
 TECLIT Hanger8960255299
 TECLIT Hanger11460255305

 

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull avsedd för tekniska installationer heter standarden SS-EN 14303 ” Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning”  
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)