System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)TECLIT Hanger

Produkt

ROCKWOOL TECLIT Hangers distansrörskål är framtagen för att minimera kyla och värme förluster i rör. Distansrörskålen är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull. Systemet består av två delar, rörskål och klammer. Rörskålen tål höga påfrestningar inifrån och utifrån och är belagd med armerad aluminiumfolie som har överlapp med en självhäftande tejp för enkel installation. Klammern finns i två varianter beroende på storlek. Storlekarna ≤ 175 mm levereras med en snabblåsfunktion för enklare installation och på övriga storlekar ersätts lås- funktionen med en skruv.

Användningsområde

TECLIT Hangers kan installeras både för varma och kalla rörupphängningar horisontellt och vertikalt. Distansrörskålen finns i ett stort utbud men dimensioner som passar de flesta rördimensionerna och kan med fördel installeras med våra TECLIT produkter samt Rörskål 800 och Universalrörskål . Distansrörskålen har en effektiv isoleringsförmåga och minimerar onödiga energiförluster och ger en hållbar installation i både offentliga och privata byggnader. Klammer och rörskålen levereras tillsammans. Kombinera TECLIT Hangers med TECLIT Alutape, en stark och självhäftande aluminiumtejp som används för att täta skarven mellan rörisoleringen för en enhetlig finish.

 
Tekniska egenskaper
EgenskapVärdeGodkännanden
Max. 
användningstemperatur
0-250 °C. Högsta användningstemperatur, ullsidan 250 °C, Alufoli 80 °C
Smältpunkt >1.000°C
Max service temperatur 250°C.  EN 14706
Specifik värmekapacitet 0,84 kJ/(kgK)
Vattenabsorption Kort tid ≤ 1 kg/m² EN 13472

 

 

Lösa enheter

 Dimensioner (mm)Rördiameter mmIsolertjocklek mmArt. nr.
 801520289762
 801540289764
 801820289765
 801830289768
 801840289769
 802220289770
 802230289772
 802240289773
 802820289775
 802840289778
 803520289779
 803530289781
 803540289782
 803550289823
 804220289825
 804230289828
 804240289829
 804250289830
 804820289831
 804830289834
 804840289835
 804850289836
 805420289837
 805430289840
 805440289842
 805450289843
 805460289845
 806020289847
 806030289849
 806040289850
 806050289851
 806060289852
 806420289853
 806430289855
 806440289868
 806450289869
 806460289870
 806470289871
 807020289873
 807030289877
 807040289878
 807050289879
 807070289893
 807620289895
 807630289897
 807640289899
 807650289910
 807670289913
 807680289938
 808920289939
 808930289965
 808940289966
 808950289967
 808960289969
 808980289970
 10089100290032
 8010230290063
 8010250290012
 100102100290035
 8010825290013
 8010830290014
 8010840290017
 8010850290018
 10010860290038
 100108120290576
 8011030290019
 8011430290021
 8011440290023
 8011450290024
 10011460290046
 100114100290047
 100114120290579
 8014030290026
 8014040290028
 10014070290048
 100140120290580
 8015925290029
 10015930290051
 8015940290030
 10015970290052
 100159120290581
 8016930290031
 10016940290055
 10016970290057
 100169120290583
 12021930290658
 12021940290659
 12021950290661
 12021970290662
 120219120290665
 12027340290666
 12032440290670

 

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull avsedd för tekniska installationer heter standarden SS-EN 14303 ” Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning”  
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)