System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)TECLIT Pipe Section

Produkt

TECLIT Rörskål är en högkvalitativ rörskål tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Rörskålen har en kraftig ångspärr med ett förstärkt aluminiummembran och är försedd med en tejpremsa för att underlätta monteringen.

Användningsområde

Rörskålen är speciellt konstruerad för kondens och värmeisolering av kalla rörinstallationer med temperaturer ner till 0°C. Används också på rörinstallationer som har växelvis temperatur så låg som 0°C och upp till 250°C. Dimensionerna är anpassat för stål, koppar, plast- och kompositrör. Produkterna går även att beställa i paket, då tillkommer pristillägg på 10%.

 
Tekniska egenskaper
EgenskapVärdeGodkännanden
Arbetstemperatur -20 till +25°C
Temperaturbeständighet permanent -40 till +130°C
Tjocklek 0,13 ± 0,03 mm DIN EN 1942
Limstyrka ≥ 6 N/cm DIN EN 1939
Diffusion ekvivalent och luftskikts tjocklek sd >1.500 m  DIN EN ISO 12572

 

 

Enheter på pall

 Dimensioner (mm)Rördiameter mmIsolertjocklek mmArt. nr.St/Pall
 10001520298783432
 10001540298785144
 10001820290391378
 10001830290392225
 10001840298788144
 10002220289172324
 10002230290349180
 10002240291800108
 10002820289173270
 10002830290348144
 10002840290347108
 10003520289175225
 10003530289174144
 1000354028917781
 10004220289178180
 10004230289179108
 1000424028918081
 1000425028918154
 10004820290917144
 10004830290918108
 1000484029091981
 1000485029092254
 10005420289182144
 1000543028918390
 1000544029092372
 1000545028918445
 10006020290924108
 1000603028918981
 1000604029092554
 1000605029092745
 1000606028936936
 10006420289370108
 1000643028937281
 1000644029092854
 1000645028937336
 1000646030145136
 1000647029090627
 1000673029010781
 1000674029093754
 1000677029090725
 1000702029092999
 1000703028937472
 1000704029093245
 1000705029093336
 1000707028951825
 1000762029093481
 1000763028937663
 1000764029093545
 1000765028937736
 1000766028919030
 1000767028937825
 1000768029093620
 1000833028937954
 1000834029093845
 1000835028938036
 1000892029094081
 1000893028938154
 1000894028938236
 1000895028938333
 1000896028938427
 1000898028959219
 10008910028939512
 10001023028938536
 10001024029094136
 10001025029094227
 10001026028938624
 10001028029076816
 10001083028938736
 10001084029094333
 10001085029121327
 10001086028938923
 10001088029089216
 100010810028939611
 10001081202909049
 10001143028938836
 10001144028939032
 10001145028939125
 10001146028919120
 10001148029089715
 100011410028939711
 10001141202909058
 10001334028919425
 10001335028919523
 100013310028939810
 10001331202893998
 10001403028919630
 10001404029094424
 10001407029089814
 10001408029089912
 10001401002894009
 10001401202909088
 10001593028919725
 10001594028919820
 10001595028919916
 10001597028952012
 10001591002894018
 10001591202894046
 10001693028939222
 10001694028939319
 10001695028939416
 10001697028952111
 10001698029090010
 10001691002894058
 10001691202894066
 10002193029091014
 10002194028940712
 10002195029121511
 1000219702894088
 10002191002894096
 10002191202894105
 1000253702894116
 1000267402894129
 1000273402894139
 1000301702909135
 1000318402909156
 1000336402909166
 1000356402894186
 1000368402894195

 

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull avsedd för tekniska installationer heter standarden SS-EN 14303 ” Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning”  
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)