System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Beräkningsprogram

Energiprogram
Med Rockwool Energiprogram kan du enkelt beräkna U-värden och jämföra en byggnads energianvändning mot kraven enligt Boverkets byggregler.

RockCheck
Programmet ger dig förslag på vilken typ av åtgärd du kan göra på ditt hus för att spara energi och pengar.

Tilläggsisolering för låglutande tak
Rocktak är ett beräkningsprogram som visar vilken energibesparing som uppnås genom tilläggsisolering av låglutande tak och hur lång tid det tar innan investeringen betalat sig.

RockTec
Rocktec är ditt verktyg för beräkning av isoleringstjocklek, värmeförlust, ytskiktstemperatur eller kondensisolering för teknisk isolering. Rocktec är baserat europeisk standard DS/EN. ISO 12241:1998

REDAir FLEX beräkningsprogram
REDAir FLEX beräkningsprogram beräknar bl.a. mängd och skruvavstånd för systemet och ger dig en snabb överblick över vad som behövs för ditt projekt.

TOPROCK CTF beräkningsprogram
Mangler link til programmet, beskrivelsestekst og illustrativt billede (Ikon).

CONLIT brandskydd beräkningsprogram
CONLIT Beräkningsprogram är ett program som enkelt och snabbt hjälper dig att dimensionera CONLIT för brandskydd av olika stålprofiler.

REDAir LINK beräkningsprogram

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)