System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Golvbjälklag - Tilläggsisolering ovanifrån

Kontrollera att golvbjälkarna är tillräckligt höga för den isolerhöjd som krävs, när du väljer att tilläggsisolera ovanifrån.

1. Montera lister på undersidan av golvbjälkarna. Listerna fungerar som upplag för trossbotten. 

Använd ROCKWOOL Väggboard eller ROCKWOOL Västkustskiva som trossbottenskiva. Skivan skärs lika bred som avståndet mellan golvbjälkarna.

Golvbjälklag - Tilläggsisolering ovanifrån - 1 
   

2. Montera därefter ROCKWOOL FlexiBatts så att den fyller ut hela kvarvarande höjden på golvbjälkarna.

Läggs isoleringen i flera skikt ska tvärskarvarna förskjutas.

Golvbjälklag - Tilläggsisolering ovanifrån - 2
   

3. Montera en ångspärr, lämpligen en 0,2 mm plastfolie.

Var noggrann med tätning mot väggar och lägg ett rejält överlapp vid skarvar och var noga vid eventuella genomföringar.

Montera därefter önskat golv.

Golvbjälklag - Tilläggsisolering ovanifrån - 3
 

 

PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)