System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Golvbjälklag - Tilläggsisolering underifrån

Den bästa lösningen är ofta att tilläggsisolera golvbjälklaget underifrån krypgrunden om det finns utrymme för detta.

1. Montera reglarna på c/c-avståndet 600 mm. Montera ROCKWOOL FLEXIBATTS mellan reglarna.

Om skivan måste skäras ska du göra detta i den kanten där det inte finns någon färgmarkering.

Då finns fortfarande den flexibla kanten kvar som kan komprimeras när skivan monteras. 

Golvbjälklag - Tilläggsisolering underifrån - 1
   
2. Montera ROCKWOOL Väggboard eller ROCKWOOL Renoveringsboard på undersidan av reglarna.  Golvbjälklag - Tilläggsisolering underifrån - 2
   

3. Ta bort allt organiskt material från krypgrunden. Lägg ut en diffusionstät plastfolie på marken för att hindra markfukt att stiga upp.

Punktera plasten i lågpunkterna.

Golvbjälklag - Tilläggsisolering underifrån - 3
 

 

PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)