System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Generell monteringsanvisning

FlexiBatts har en unik förmåga att anpassa sig till olika regelavstånd. Den kan beroende på tjockleken fjädra upp till 40 mm på den ena långsidan.

Det gör att monteringsarbetet går lättare och kvaliteten på det utförda isolerings-arbetet blir bättre.

Eftersom FlexiBatts är lite bredare än standardavståndet mellan reglarna undviks köldbryggor och eventuella avvikelser i konstruktionen elimineras.

  Flexi batts
     

1.
För in skivan med den fjädrande sidan först (märkt med ett grönt streck) så att den följer regeln kant i kant, nerifrån och upp.

Tryck den sidan först mot regeln. Stenullen trycks då ihop så att skivan kan passas in mellan reglarna. När skivan släpps fjädrar den ut, trycker fast och sluter tätt mot reglarna.

  FlexiBatts 1
     

2.
Tryck in skivan från den icke fjädrande sidan, så att skivan fyller ut mellan reglarna.

  FlexiBatts 2
     

3.
Släpp efter och låt den fjädrande sidan trycka in skivan mot den andra regeln. Utrymmet mellan reglarna fylls ut och täcks helt av skivan.

  FlexiBatts 3
     

FlexiBatts kan användas med reglar på avstånd från 540 till 580 mm. Isoleringen är flexibel, fjädrande, på den ena långsidan där den kan tryckas ihop upp till 40 mm.

Den sidan som är specialbehandlad är markerad med en grön rand.

  6_6_Fig_T01.gif

 

PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)