System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)RockTät Tejp - monteringsanvisning

Funktionsprincip

  • RockTät Tejp kan användas på alla slags membran, undertak, kryssfanér, spånskivor, OSB-skivor samt hyvlat trä och på släta metallytor.
  • RockTät Tejp kan inte användas på lättbetong, betong, mursten, lättklinkerbetong, ojämna träytor samt material innehållande bitumen.
rocktett_tape_produktbillede.jpg 

Förutsättningar vid montering

  • Limytorna ska vara rena, torra och fria från fett, olja och damm.
  • Vikningar och liknande ska undvikas, eftersom det kan innebära oavsiktligt läckage.
  • Tryck fast tejpen med handflatan.
  • När tejpen har häftat vid underlaget, kan den inte återanvändas.

Monteringsanvisningar

Skarv, membran:
RockTät Tejp läggs över membranskarvar och
säkerställer att fukt och luft inte

skarv_membran.jpg
Tätning mot träregel:
RockTät Tape placeras med halva bredden på membranet och halva bredden på regeln. Montera RockTät Tejp runt om regeln för att säkerställa en plan och tät skarvning. 
taetning_mot_treregel.jpg 
Avslutning vid fönster:
Lufttät montering vid fönster och dörrar är viktigt. Skär till RockTät Klimatmembran/ Ångspärr och tejpa skarvarna, så att det inte finns några ställen, där läckage kan uppstå.
avslutning_vid_foenster.jpg 
PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)