System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Vindsbjälklag - Tilläggsisolering av vinden ovanifrån med skivor

Just vindsbjälklaget är mycket lönsamt att åtgärda. I en vanlig villa räknar man med att 15 % av värmen försvinner genom taket.

1. Vid tilläggsisolering i vindsutrymmet är det viktigt att vinden ventileras ordentligt. Montera ROCKWOOL vindavledare och säkerställ att ventilationsspalten utmed undersidan på yttertaket leds upp och in ovanför isolerskiktet.

Monteringsanvisningar finns påtryckt varje vindavledare.

Vindsbjälklag - Tilläggsisolering av vinden ovanifrån med skivor - 1
   
2. Montera med ROCKWOOL FLEXIBATTS i tjocklek som gör att isolerlagret fylls upp till överkant på bjälkarna. Vindsbjälklag - Tilläggsisolering av vinden ovanifrån med skivor - 2
   
3. Andra lagret isolering läggs med förskjutna skarvar. Vindsbjälklag - Tilläggsisolering av vinden ovanifrån med skivor - 3

Tilläggsisolering vid takfot

Rita av taklutningen på ett papper eller tunnare träfiberskiva.
Placera mallen mitt på en ROCKWOOL FlexiBatts. Skär med en ROCKWOOL kniv.

! Innan arbetet påbörjas ska alla eventuella otätheter ska tätas noggrant. Detta för att undvika fuktproblem, kontrollera noggrant både rör-, ventilations- och kabelgenomföringar.

Även uppstigningsluckan kan vara otät. Sätt därför dit nya tätningslister för att undvika att fuktig luft kommer upp i vindsutrymmet.

PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)