System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Ytterväggar - Tilläggsisolera yttervägg från insidan

Det bästa är att tilläggsisolera från utsidan men i vissa fall måste man ändå välja alternativet med invändig tilläggsisolering.

1. Montera träreglar längs golv och tak så att de passar till FlexiBatts-tjockleken. Lämpligt avstånd mellan reglarnas mittpunkter är 600 mm.

Montera FlexiBatts med den gröna sidan först, så att du med hjälp av den fjädrande effekten enkelt kan fylla utrymmet mellan reglarna.

Ytterväggar - Tilläggsisolera yttervägg från insidan - trin 1
   

2. Ångspärren placeras på den varma sidan av isoleringen

 Ångspärren ska ha ett överlapp om minst 150 mm och tejpas eller klämmas så de sluter tätt mot övriga konstruktioner.

Ytterväggar - Tilläggsisolera yttervägg från insidan - trin 2
   
3. Montera väggbeklädnad, t ex gipsskivor som skruvas. Nu återstår bara att spackla, tapetsera och sätta på lämpliga lister innan du har en färdig och välisolerad vägg.

Hörn
Vid invändig tilläggsisolering bör hörnen isoleras enligt skissen så att risken för köldbryggor minimeras.
Ytterväggar - Tilläggsisolera yttervägg från insidan - trin 3 

 

PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)