System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Ytterväggar - Tilläggsisolera yttervägg från utsidan

Ur fuktsynpunkt är det positivt att tilläggsisolera yttervägg från utsidan. Välj så tjock isolering som är estetiskt möjligt. Ju tjockare isolering desto mer energi sparar du i framtiden.

1. Montera reglar i den dimension som motsvarar planerad isolertjocklek, montera ROCKWOOL FlexiBatts mellan reglarna.

Montera den gröna sidan först, så att du med hjälp av den fjädrande effekten enkelt kan fylla utrymmet mellan reglarna.

Ytterväggar - Tilläggsisolera yttervägg från utsidan - 1
   
2. Montera ROCKWOOL vindskydd. Följ monterings anvisningarna som medföljer vindskyddet. Ytterväggar - Tilläggsisolera yttervägg från utsidan - 2
   
3. Montera därfter horisontella reglar som upplag för exempelvis träpanel. Säkerställ att det utförs med en luftspalt bakom träpanelen.

! Kontrollera att det inte finns några
otätheter där varm luft inifrån kan
ta sig ut och ställa till fuktproblem
mot vindskydd eller dylikt.
Ytterväggar - Tilläggsisolera yttervägg från utsidan - 3

 

PrintPDF
System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)